Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

poem's Articles


Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

A Bud That Blossomed Too Soon

Agonizing pearls of sweat  Nothing short of her cascading unshed tears A heart unbeknownst to the burden weighing it down With a soul lost, longing to be found Glimpsing from the windows of her dystopia A distant yearning glance at her

Image is here

Fortune from mishap

The woeful ballads sung his praise, The way he bought his grace. Not Almighty was of help,yet he Made his fate. People know his name as Joe, Yet unknown of his woe. The slender limbs and growling tummy Hide in his tattered dress. Clanking

Image is here

வனப்பும் வாழ்க்கையும்!

இருள் சூழ்ந்த இரவின் அழகு, ஒளி நிறைந்த நிலவால் புலப்படும்; வலி நிறைந்த வாழ்க்கையின் அழகு, ஒலி நிறைந்த உணர்வுகளால் புலப்படும்; கருநீலம் கொண்ட கடலின் அழகு, கரை வந்து போகும் சிற்றலைகளால் புலப்படும்; நிலையற்ற உருவம் கொண்ட கல்லின் அழகு, அர்த்தமுள்ள உரு

Image is here

படிக்கப் படாத கவிதைகள்....!

சலிப்புக் காட்டில் தன்னந்தனியே திக்கற்ற ஒரு கற்பனையின் கருவில் சிக்கிமுக்கிச் சற்றுமுன்னே பிறந்த பூச்சி நான்!      - சலிப்பு எனும் காட்டில், கற்பனை எனும் கருவில் பிறந்த பூச்சி நான். இரத்தக் கசிவில் வலி ருசிக்கும் மனிதப் பிறப்பல்ல எனது; பேனா

Image is here

தமிழே முழங்கு!

வாசகனின் வயது எனக்கொரு தீப்பிழம்பு அல்லவே அதில் சில நொடிப்பொறிகள் நான் யாசிக்கும் பொருளும் அல்லவே என் கவி ஒன்றும் பஞ்சுப்பொதி அல்லவே அந்த நொடிப்பொறியை இந்த நெடிக்கவிக்கு மூட்ட எனக்கு நல்லதொரு காரணமும் அல்லவே மூட்டிய பின் ஒளி வர முன் நான்

Image is here

வலியும்_வாழ்க்கையும்

வலியின்றி வாழ்க்கை எதையும் கற்றுத்தருவதில்லை! ஒருவரின் வலியில் இன்னொருவர் வாழ்கின்றார். ஒருவரின் துன்பத்தில் மற்றொருவர் இன்பம் காண்கின்றார். ஒருவரின் அழுகை இன்னொருவரின் சிரிப்பாக இருக்கிறது.  மெழுகின் வலியில் ஒளி வாழ்கின்றது!  கல்லின் வலியில் சி

Image is here

Are we Strangers again?

Acquainting, befriending, Tangling into the being of each another Promises ensuing - an indivisible mess Can distance triumph impressions? Time always tells.   Pondering, meandering, Yet moving forward thanks to time The inext

Image is here

கிறுக்கல்கள்!

குழந்தையின் கிறுக்கல் - முகத்தில்   புன்னகை பூத்திடச் செய்யும் இதுவே களங்கமற்ற மனதின் பிம்பங்கள். கிறுக்கல் தெளிந்து எழுத்தாகும்; வாழ்வின் யதார்த்தம் புரிந்து தெளிந்த மனமோ களங்கமாகும்.   ஆயுளையும் எடுக்கும்; ஆட்சியையும் குலைக்கும

Image is here

சுதந்திரத்தாயின் தாகம்!!

கனவு கண்டேன் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் ! சொல்லுதற்கரிய கனவு தானோ அது என்றுணறாதபடி வெல்வதற்கு முடியாமல் தினம் தினம் எனை அவதியில் ஆழ்த்திச், செழிந்த பித்தனாக்கிய மாயமான அக்கனவை நான் கண்டேன். கவிக்கு வீரம் சேர்க்கும் வல்லினம் போலே  விரிந்த கருமுடியில்

Image is here

உங்கள் அன்பு மகள்

நாள் முழுவதும் உழைத்து உன் குழந்தையைப் பார்த்ததும்  எவ்வளவு சோர்வு இருப்பினும் அவை அனைத்தும் கரைந்து செல்லும். உன்‌ வருகையை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கும் உன் குழந்தை உன்னைக் கண்டதும் ஆனந்தத்தில் துள்ளிக் குதிக்கும் என்றும் மலர்ந்து இருக்கும் உன்

Image is here

Idle

The clock is ticking. The lights are flickering. Come what may, I’m still staring, Into the vast vagueness, Engulfing the mind, With a steady gaze, At the mountain of work. Come what may, I’m still sitting, Lost in a dark abyss, Without

Image is here

Staging on the stage

Everybody is born, but once But a hundred different people one can be, For on different stages to different people, I'm someone who isn't me.   When the curtains rise, and the lights turn on, I'm part of a show Putting myself

Image is here

To be me, or not to be me

  Is it deceiving if I'm actually feeling? Is it lying if it's real in my head? Am I not me with a mask on my face? Is it not sorrow if my tears are the ones I choose to shed?   Solace can be found in different places, For me

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

A Bud That Blossomed Too Soon

Agonizing pearls of sweat  Nothing short of her cascading unshed tears A heart unbeknownst to the burden weighing it down With a soul lost, longing to be found Glimpsing from the windows of her dystopia A distant yearning glance at her

Image is here

Fortune from mishap

The woeful ballads sung his praise, The way he bought his grace. Not Almighty was of help,yet he Made his fate. People know his name as Joe, Yet unknown of his woe. The slender limbs and growling tummy Hide in his tattered dress. Clanking

Image is here

வனப்பும் வாழ்க்கையும்!

இருள் சூழ்ந்த இரவின் அழகு, ஒளி நிறைந்த நிலவால் புலப்படும்; வலி நிறைந்த வாழ்க்கையின் அழகு, ஒலி நிறைந்த உணர்வுகளால் புலப்படும்; கருநீலம் கொண்ட கடலின் அழகு, கரை வந்து போகும் சிற்றலைகளால் புலப்படும்; நிலையற்ற உருவம் கொண்ட கல்லின் அழகு, அர்த்தமுள்ள உரு

Image is here

படிக்கப் படாத கவிதைகள்....!

சலிப்புக் காட்டில் தன்னந்தனியே திக்கற்ற ஒரு கற்பனையின் கருவில் சிக்கிமுக்கிச் சற்றுமுன்னே பிறந்த பூச்சி நான்!      - சலிப்பு எனும் காட்டில், கற்பனை எனும் கருவில் பிறந்த பூச்சி நான். இரத்தக் கசிவில் வலி ருசிக்கும் மனிதப் பிறப்பல்ல எனது; பேனா

Image is here

தமிழே முழங்கு!

வாசகனின் வயது எனக்கொரு தீப்பிழம்பு அல்லவே அதில் சில நொடிப்பொறிகள் நான் யாசிக்கும் பொருளும் அல்லவே என் கவி ஒன்றும் பஞ்சுப்பொதி அல்லவே அந்த நொடிப்பொறியை இந்த நெடிக்கவிக்கு மூட்ட எனக்கு நல்லதொரு காரணமும் அல்லவே மூட்டிய பின் ஒளி வர முன் நான்

Image is here

வலியும்_வாழ்க்கையும்

வலியின்றி வாழ்க்கை எதையும் கற்றுத்தருவதில்லை! ஒருவரின் வலியில் இன்னொருவர் வாழ்கின்றார். ஒருவரின் துன்பத்தில் மற்றொருவர் இன்பம் காண்கின்றார். ஒருவரின் அழுகை இன்னொருவரின் சிரிப்பாக இருக்கிறது.  மெழுகின் வலியில் ஒளி வாழ்கின்றது!  கல்லின் வலியில் சி

Image is here

Are we Strangers again?

Acquainting, befriending, Tangling into the being of each another Promises ensuing - an indivisible mess Can distance triumph impressions? Time always tells.   Pondering, meandering, Yet moving forward thanks to time The inext

Image is here

கிறுக்கல்கள்!

குழந்தையின் கிறுக்கல் - முகத்தில்   புன்னகை பூத்திடச் செய்யும் இதுவே களங்கமற்ற மனதின் பிம்பங்கள். கிறுக்கல் தெளிந்து எழுத்தாகும்; வாழ்வின் யதார்த்தம் புரிந்து தெளிந்த மனமோ களங்கமாகும்.   ஆயுளையும் எடுக்கும்; ஆட்சியையும் குலைக்கும

Image is here

சுதந்திரத்தாயின் தாகம்!!

கனவு கண்டேன் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் ! சொல்லுதற்கரிய கனவு தானோ அது என்றுணறாதபடி வெல்வதற்கு முடியாமல் தினம் தினம் எனை அவதியில் ஆழ்த்திச், செழிந்த பித்தனாக்கிய மாயமான அக்கனவை நான் கண்டேன். கவிக்கு வீரம் சேர்க்கும் வல்லினம் போலே  விரிந்த கருமுடியில்

Image is here

உங்கள் அன்பு மகள்

நாள் முழுவதும் உழைத்து உன் குழந்தையைப் பார்த்ததும்  எவ்வளவு சோர்வு இருப்பினும் அவை அனைத்தும் கரைந்து செல்லும். உன்‌ வருகையை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கும் உன் குழந்தை உன்னைக் கண்டதும் ஆனந்தத்தில் துள்ளிக் குதிக்கும் என்றும் மலர்ந்து இருக்கும் உன்

Image is here

Idle

The clock is ticking. The lights are flickering. Come what may, I’m still staring, Into the vast vagueness, Engulfing the mind, With a steady gaze, At the mountain of work. Come what may, I’m still sitting, Lost in a dark abyss, Without

Image is here

Staging on the stage

Everybody is born, but once But a hundred different people one can be, For on different stages to different people, I'm someone who isn't me.   When the curtains rise, and the lights turn on, I'm part of a show Putting myself

Image is here

To be me, or not to be me

  Is it deceiving if I'm actually feeling? Is it lying if it's real in my head? Am I not me with a mask on my face? Is it not sorrow if my tears are the ones I choose to shed?   Solace can be found in different places, For me