Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

யார்  நீ?

செல்லும் பாதையில் நிலைதடுமாறிய போது நிலைநிறுத்தினாய்             யார் என்று கேட்டேன் பதில் இல்லை.  ஆனால் தந்தையைப் போல் அறிவுரை வழங்கினாய், தந்தையா என்று கேட்டேன் பதில் இல்லை. பிறகு தாயைப்போல் அரவணைத்தாய் யார் என்று தெரியாமல் பாதையி

Image is here

Lambadi Embroidery - The Vibrant

During India's G20 Presidency, a remarkable milestone was achieved, by establishing a new Guinness World Record for the largest display of Lambani items, beautifully showcasing India's rich cultural heritage. The exhibition, named "Threads of Unity,"

Image is here

பெண்ணும் நிதிசுதந்திரமும்

   நிதி சுதந்திரம் என்பது நிதி ரீதியாக அவரவருக்கு தேவையானவற்றை அவர்களே பூர்த்தி செய்துகொள்வது தான். இது அனைவருக்கும் பொதுவானது,ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு நிதி சுதந்திரம் ஏன் முக்கியம்? காலம்காலமாக பெண்கள் தனது குடும்பத்தைப் பார்த்துக் கொள்ளவும், வீட்டு வேல

Image is here

நட்பிலக்கணம்

நண்பா ஓ நண்பா   கருவிலே நான் தோன்றிய காலந்தொட்டு கனவிலும் நான் யோசித்ததில்லை கல்லூரிக்காலத்திலே கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் உன் நண்பன் ஆவேன் என்று     பள்ளி காலத்திலே பகுத்தறிவைப் பெற்றேன் பட்டறிவினை பெற்று பட்டம் பெறக் கல்லூரி வந

Image is here

இன்று அல்லாத ஒருபோதும்

நாளை நாளை என்று ஆயிரம்  நாளை கடத்திவிட்டோம் சுமைகள் தீர்ந்தபாடு இல்லை!      ஒரு படி முன்னே மறுபடி பின்னே  இந்த காலத்தின் வாழ்க்கை அனைவருக்கும் ஒரு புரியாத புதிர் தான்     மழை வரும் வரை நெல் பயிர்க்கமாட்டேன்   என்ற மூடத்த

Image is here

தோல்வி முதல் வெற்றி வரை

பொன்னெழுத்துக்களால் செதுக்குங்கள்! வாழ்வில் நான் பெற்ற தோல்விகளை அல்ல அதனால் நான் கற்ற அனுபவ பாடங்களை தோல்வியில்லா வெற்றியும் இல்லை..  தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டு போவதும் இல்லை   இல்லை என்று ஒன்றுமில்லை தன்னம்பிக்கை உள்ளவரை! தோல

Image is here

The Barbie Controversy

    Barbie is a fantasy comedy film written and directed by Greta Gerwig based on the well-known fashion dolls by Mattel. Margot Robbie's Barbie movie caused international controversy and raised questions among its viewers as it recognised an A

Image is here

இப்படிக்கு நம்பிக்கையுடன் உங்கள் தக்காளி

வணக்கம்! நாட்டின் ஏதோ ஒரு இடத்தில் விதைக்கப்பட்டு பூச்சிக்கொல்லியின் பூச்சுகளில் இருந்து தப்பிப் பிழைத்து சாக்குப்பையில் சிக்கி நசுங்காமல் தப்பித்து ஏதோ ஒரு சந்தையில், விளைத்தவருக்கும் லாபமில்லாமல் வாங்கியவருக்கும் லாபமில்லாமல் இடையில் உள்ளவருக்கு

Image is here

இறுதிப்பெட்டி

நாட்கள் நகர்ந்தன முகம் பார்த்துப் பேசியும் கொஞ்சும் குரல் கேட்டும்! எதிர்பார்த்த வேளையில் எதிர்பாராமல் கிடைத்த இடைவேளை முன்பதிவிற்கு முற்றுகையிட்டது. இருந்தும்  இறுதிப்பெட்டியில் இறுதியாக ஏறினேன்   ஆம், அந்த முன்பதிவில்லா பெட்டிய

Image is here

நாத்திகன் நானல்ல

சிவ ராத்திரி அன்னைக்கி, கறி கடிச்ச நேரம் மூனு மணிக்கி, ஊர் முழுவதும் ஒரே பொட்டலில்!   பொட்டலுக்கு, வந்த பின்னே வந்து இறங்கியது, சின்னக்கருப்பு!   சாம்பல் இட்ட சாமத்துல குமுறிக்கிட்டு வந்துச்சு பெரியகருப்பு!   பூசிய

Image is here

யார்  நீ?

செல்லும் பாதையில் நிலைதடுமாறிய போது நிலைநிறுத்தினாய்             யார் என்று கேட்டேன் பதில் இல்லை.  ஆனால் தந்தையைப் போல் அறிவுரை வழங்கினாய், தந்தையா என்று கேட்டேன் பதில் இல்லை. பிறகு தாயைப்போல் அரவணைத்தாய் யார் என்று தெரியாமல் பாதையி

Image is here

Lambadi Embroidery - The Vibrant

During India's G20 Presidency, a remarkable milestone was achieved, by establishing a new Guinness World Record for the largest display of Lambani items, beautifully showcasing India's rich cultural heritage. The exhibition, named "Threads of Unity,"

   நிதி சுதந்திரம் என்பது நிதி ரீதியாக அவரவருக்கு தேவையானவற்றை அவர்களே பூர்த்தி செய்துகொள்வது தான். இது அனைவருக்கும் பொதுவானது,ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு நிதி சுதந்திரம் ஏன் முக்கியம்? காலம்காலமாக பெண்கள் தனது குடும்பத்தைப் பார்த்துக் கொள்ளவும், வீட்டு வேல

Image is here

நட்பிலக்கணம்

நண்பா ஓ நண்பா   கருவிலே நான் தோன்றிய காலந்தொட்டு கனவிலும் நான் யோசித்ததில்லை கல்லூரிக்காலத்திலே கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் உன் நண்பன் ஆவேன் என்று     பள்ளி காலத்திலே பகுத்தறிவைப் பெற்றேன் பட்டறிவினை பெற்று பட்டம் பெறக் கல்லூரி வந

நாளை நாளை என்று ஆயிரம்  நாளை கடத்திவிட்டோம் சுமைகள் தீர்ந்தபாடு இல்லை!      ஒரு படி முன்னே மறுபடி பின்னே  இந்த காலத்தின் வாழ்க்கை அனைவருக்கும் ஒரு புரியாத புதிர் தான்     மழை வரும் வரை நெல் பயிர்க்கமாட்டேன்   என்ற மூடத்த

பொன்னெழுத்துக்களால் செதுக்குங்கள்! வாழ்வில் நான் பெற்ற தோல்விகளை அல்ல அதனால் நான் கற்ற அனுபவ பாடங்களை தோல்வியில்லா வெற்றியும் இல்லை..  தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டு போவதும் இல்லை   இல்லை என்று ஒன்றுமில்லை தன்னம்பிக்கை உள்ளவரை! தோல

Image is here

The Barbie Controversy

    Barbie is a fantasy comedy film written and directed by Greta Gerwig based on the well-known fashion dolls by Mattel. Margot Robbie's Barbie movie caused international controversy and raised questions among its viewers as it recognised an A

வணக்கம்! நாட்டின் ஏதோ ஒரு இடத்தில் விதைக்கப்பட்டு பூச்சிக்கொல்லியின் பூச்சுகளில் இருந்து தப்பிப் பிழைத்து சாக்குப்பையில் சிக்கி நசுங்காமல் தப்பித்து ஏதோ ஒரு சந்தையில், விளைத்தவருக்கும் லாபமில்லாமல் வாங்கியவருக்கும் லாபமில்லாமல் இடையில் உள்ளவருக்கு

நாட்கள் நகர்ந்தன முகம் பார்த்துப் பேசியும் கொஞ்சும் குரல் கேட்டும்! எதிர்பார்த்த வேளையில் எதிர்பாராமல் கிடைத்த இடைவேளை முன்பதிவிற்கு முற்றுகையிட்டது. இருந்தும்  இறுதிப்பெட்டியில் இறுதியாக ஏறினேன்   ஆம், அந்த முன்பதிவில்லா பெட்டிய

Image is here

நாத்திகன் நானல்ல

சிவ ராத்திரி அன்னைக்கி, கறி கடிச்ச நேரம் மூனு மணிக்கி, ஊர் முழுவதும் ஒரே பொட்டலில்!   பொட்டலுக்கு, வந்த பின்னே வந்து இறங்கியது, சின்னக்கருப்பு!   சாம்பல் இட்ட சாமத்துல குமுறிக்கிட்டு வந்துச்சு பெரியகருப்பு!   பூசிய