Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

எழில் நிரலாக்க மொழி - கணினித்தமிழர் முத்து அண்ணாமலை நேர்காணல்

கணினியில் பல மென்பொருட்கள் (Softwares) தற்பொழுது தமிழில் வந்துவிட்டது.  ஆனால், கணினிக்கு நாம் உத்தரவிடும் மொழியான நிரலாக்க மொழி (Programming Language) ஒன்று, முழுக்க முழுக்க தமிழிலேயே உள்ளது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? அதன் பெயர் எழில்.அதுவும் ஒ

Image is here

The Best of 2018!

Best sports event of 2018: FIFA World Cup 2018 FIFA World Cup is always one of the most awaited international football competitions and it delivers the promise to be super exciting. It was the 21st FIFA World Cup that took place in Russia, wit

Image is here

நெய் தோசை

அவன் ஒரு சராசரி கல்லூரி மாணவன். அன்று காலை அவன் வீட்டில் இட்லி செய்திருந்தாள், அவன் தாய். அவனோ முதல் நாள் இரவிலேயே காலையில் தோசை இல்லையென்றால் சாப்பிட மாட்டேன் என்றிருந்தான். இருந்த பசியில் தட்டில் இருந்த இட்லியை பார்த்ததும் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான்.

Image is here

Revisiting Pongal Traditions

Pongal is celebrated traditionally, by farmers to thank the revered sun god for the season's abundant harvests. But the times have changed and from the traditional village setup, our lives have evolved into the city culture. And yet, most of us sta

Image is here

சினிமா பேரடிசோ

நீண்ட நாட்கள் கழித்து என்னை பாதித்த ஓர் இத்தாலிய சினிமா சினிமா பேரடிசோ ('Cinema Paradiso').  சிறுவயதில் நமக்குப் பிடித்த இடங்களை எண்ணிப்பார்த்தால் வரும் விளையாட்டு மைதானம், அங்காடி, பள்ளி முதலியவற்றோடு தானாகவே ஒட்டிக்கொண்டு வந்துவிடும் அவரவர் ஊர்க

Image is here

LEADERSHIP

“The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence”.                                          - General Montgomery Adolf Hitler is one of the most determined leaders. Though the wor

Image is here

My First Love: Volleyball!

Everyone has a passion, a thing that keeps them going every day. When I was just ten years old, I had started playing volleyball. My father was my first coach. He used to teach and play with me during every summer vacation. However, like all begi

Image is here

Interview with the hiring team of Nokia | Q2Q

"We only look forward to the willingness and aspiration to learn new things", says Nokia.   Nokia is a world-renowned innovator in mobile networks, cellular phones, smartphones and digital healthcare. Nokia is also one of the finest internation

Image is here

செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி

படத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் ஒரு குட்டி கதை தெரிந்துகொள்வது அவசியம். சீதக்காதியின்சொல்கேட்டு உமறு புலவர் சீறாப்புராணம் இயற்றினார். ஒரு முறை சீதக்காதி பயணம் மேற்கொண்டபோது, ஏழை ஒருவர் தன் மகளுடைய திருமணத்திற்கு பணம் தேவை என்று சொன்னார். அதற்கு சீத

Image is here

Russian Sleeping Experiment

 It started with an episode and ended up in binge watching an entire season. Little did I realize then that it could have some worst consequences. From then on, watching this series every night and depriving me of sleep became habitual. And my perfor

கணினியில் பல மென்பொருட்கள் (Softwares) தற்பொழுது தமிழில் வந்துவிட்டது.  ஆனால், கணினிக்கு நாம் உத்தரவிடும் மொழியான நிரலாக்க மொழி (Programming Language) ஒன்று, முழுக்க முழுக்க தமிழிலேயே உள்ளது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? அதன் பெயர் எழில்.அதுவும் ஒ

Image is here

The Best of 2018!

Best sports event of 2018: FIFA World Cup 2018 FIFA World Cup is always one of the most awaited international football competitions and it delivers the promise to be super exciting. It was the 21st FIFA World Cup that took place in Russia, wit

Image is here

நெய் தோசை

அவன் ஒரு சராசரி கல்லூரி மாணவன். அன்று காலை அவன் வீட்டில் இட்லி செய்திருந்தாள், அவன் தாய். அவனோ முதல் நாள் இரவிலேயே காலையில் தோசை இல்லையென்றால் சாப்பிட மாட்டேன் என்றிருந்தான். இருந்த பசியில் தட்டில் இருந்த இட்லியை பார்த்ததும் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான்.

Image is here

Revisiting Pongal Traditions

Pongal is celebrated traditionally, by farmers to thank the revered sun god for the season's abundant harvests. But the times have changed and from the traditional village setup, our lives have evolved into the city culture. And yet, most of us sta

Image is here

சினிமா பேரடிசோ

நீண்ட நாட்கள் கழித்து என்னை பாதித்த ஓர் இத்தாலிய சினிமா சினிமா பேரடிசோ ('Cinema Paradiso').  சிறுவயதில் நமக்குப் பிடித்த இடங்களை எண்ணிப்பார்த்தால் வரும் விளையாட்டு மைதானம், அங்காடி, பள்ளி முதலியவற்றோடு தானாகவே ஒட்டிக்கொண்டு வந்துவிடும் அவரவர் ஊர்க

Image is here

LEADERSHIP

“The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence”.                                          - General Montgomery Adolf Hitler is one of the most determined leaders. Though the wor

Image is here

My First Love: Volleyball!

Everyone has a passion, a thing that keeps them going every day. When I was just ten years old, I had started playing volleyball. My father was my first coach. He used to teach and play with me during every summer vacation. However, like all begi

"We only look forward to the willingness and aspiration to learn new things", says Nokia.   Nokia is a world-renowned innovator in mobile networks, cellular phones, smartphones and digital healthcare. Nokia is also one of the finest internation

படத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் ஒரு குட்டி கதை தெரிந்துகொள்வது அவசியம். சீதக்காதியின்சொல்கேட்டு உமறு புலவர் சீறாப்புராணம் இயற்றினார். ஒரு முறை சீதக்காதி பயணம் மேற்கொண்டபோது, ஏழை ஒருவர் தன் மகளுடைய திருமணத்திற்கு பணம் தேவை என்று சொன்னார். அதற்கு சீத

Image is here

Russian Sleeping Experiment

 It started with an episode and ended up in binge watching an entire season. Little did I realize then that it could have some worst consequences. From then on, watching this series every night and depriving me of sleep became habitual. And my perfor