Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

என் பெயர் மைச்சாங்க் புயல்!!!

சினம் பொறுத்துச் சாய முயன்றேன் சிங்கார சென்னை சத்தம் செவி கிழிந்தது சிகரமெனும் சிந்தனையில் சிறு குட்டை கூட சிந்தாமல் சுவர் மேல் சுவர் எழுப்பி செல்வங்கள் செதுக்கி சிரித்தது சோகம் அறியா சுகத்திற்காக சேவை செய்த சதுப்பைச் சிதைத்து

Image is here

தந்தையின் கானம் !

காதோர கானத்தை அழுகையால் தந்தவள் ; இரும்பாய் ஏந்திய கைகளில் அரும்பாய் புதைந்தவள் ; அவலப்படும் வேளையில் பவளமாய் சிரித்தவள் ; இதழோர பருக்கையிலும் சிற்றழகால் இதயத்தைக் கொய்தவள் ; கேசத்தின் நிறத்தினும் அடர் இரு விழிகளைக் கொண்டவள் ; வெளிர் வ

Image is here

கிடைமனிதன்

மூக்கணாங்கயிறு, கழுத்துக்கயிறு, புடிகயிறு என எப்பொழுதும் கட்டுப்பாடுகள்   மேயும் புல்லோடு மேற்கொண்டு பருத்திக்கொட்டை, புண்ணாக்கு, தவிடு என தினந்தோறும் மேந்தீனிகள்   நல்லநாள், பெரியநாளில் கண்மாயில் கும்மாளம் உடல் முழுக்க அலங

Image is here

ENANTRA 8.0

A vibrant tapestry of entrepreneurial zeal unfolded at Anna University during a 3-day celebration, featuring the dynamic ENANTRA fest at the onset of November 2023. The diverse array of events, including engaging discussions, interactive workshops, a

Image is here

தனிமை ஒரு வண்ணமா!

தனிமை ஒரு வண்ணமா?   கவிதை ஊற்றெடுப்பது தனிமையிலே! கவலை உளச்சூழ்வது தனிமையிலே!!   கற்பனை செய்யும் தருவாயிலே காதல் கனா காணும் கனங்களிலே தனிமை இனிமையே!!   உற்சாகத்தின் உச்சியிலே உன்னை நீ உணர்கையிலே தனிமை இனிமையே!!  

Image is here

தீர்ப்பு

 ஒரு நாள் காலைப் பொழுதில், பத்து மணி இரண்டு நிமிடம் இருக்கும் வேளையில், இனியா வேக வேகமாக நீதிமன்றத்திற்குள்ளே நுழைந்தார். அன்றைக்கு அவள் வாதாடவேண்டியது ஒரு சட்ட விரோதமான போதைப் பொருள் விற்பனையாளரை  எதிர்த்து. நீதிபதி வந்தார். வழக்கு ஆரம்பித்தது.

Image is here

நைலிசம்(Nihilism)

நைலிசம் என்ற சொல்லானது லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். இதற்கு லத்தீன் மொழியில் ‘ஒன்றுமில்லை’ என்று பொருள். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இலட்சியவாதத்தை எதிர்மறையாக வகைப்படுத்த ஃபிரெட்ரிக் ஜகோபி இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். ஃபிரட

Image is here

அஞ்ஞானவாதம் (Agnosticism)

கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்பவரை ஆத்திகவாதி என்பார்கள். கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்களை நாத்திகவாதி என்பார்கள். இது இரண்டையும் நம்பாமல் கடவுள் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் என்று சொல்பவர்களை அஞ்ஞானவாதி என்று அழைப்பார்கள். இந்தச் சொல் 1869ல் இலண்டனில் தா

Image is here

நனிசைவம் (Veganism)

நனிசைவம் என்பது விலங்குப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதையும் அவற்றை உணவாக உட்கொள்வதையும் தவிர்க்கும் ஒரு சமூகமாகும். இச்சமூகம் விலங்குகளை வணிக பொருட்களாக கருதுவதையும் மறுக்கிறது. இந்த உணவுமுறையையோ அல்லது மெய்யியலையோ பின்பற்றுபவர்கள் நனிசைவர்(vegan) என அழை

Image is here

Embracing Patriotism: A Chronicle of Republic Day Celebrations

The 75th Republic Day celebration unfolded with great enthusiasm and zeal. As the clock inched closer to 8:00 AM, NCC cadets engaged in last-minute rehearsals, displaying great energy and dedication. Concurrently, individuals involved in the cultural

சினம் பொறுத்துச் சாய முயன்றேன் சிங்கார சென்னை சத்தம் செவி கிழிந்தது சிகரமெனும் சிந்தனையில் சிறு குட்டை கூட சிந்தாமல் சுவர் மேல் சுவர் எழுப்பி செல்வங்கள் செதுக்கி சிரித்தது சோகம் அறியா சுகத்திற்காக சேவை செய்த சதுப்பைச் சிதைத்து

Image is here

தந்தையின் கானம் !

காதோர கானத்தை அழுகையால் தந்தவள் ; இரும்பாய் ஏந்திய கைகளில் அரும்பாய் புதைந்தவள் ; அவலப்படும் வேளையில் பவளமாய் சிரித்தவள் ; இதழோர பருக்கையிலும் சிற்றழகால் இதயத்தைக் கொய்தவள் ; கேசத்தின் நிறத்தினும் அடர் இரு விழிகளைக் கொண்டவள் ; வெளிர் வ

Image is here

கிடைமனிதன்

மூக்கணாங்கயிறு, கழுத்துக்கயிறு, புடிகயிறு என எப்பொழுதும் கட்டுப்பாடுகள்   மேயும் புல்லோடு மேற்கொண்டு பருத்திக்கொட்டை, புண்ணாக்கு, தவிடு என தினந்தோறும் மேந்தீனிகள்   நல்லநாள், பெரியநாளில் கண்மாயில் கும்மாளம் உடல் முழுக்க அலங

Image is here

ENANTRA 8.0

A vibrant tapestry of entrepreneurial zeal unfolded at Anna University during a 3-day celebration, featuring the dynamic ENANTRA fest at the onset of November 2023. The diverse array of events, including engaging discussions, interactive workshops, a

தனிமை ஒரு வண்ணமா?   கவிதை ஊற்றெடுப்பது தனிமையிலே! கவலை உளச்சூழ்வது தனிமையிலே!!   கற்பனை செய்யும் தருவாயிலே காதல் கனா காணும் கனங்களிலே தனிமை இனிமையே!!   உற்சாகத்தின் உச்சியிலே உன்னை நீ உணர்கையிலே தனிமை இனிமையே!!  

Image is here

தீர்ப்பு

 ஒரு நாள் காலைப் பொழுதில், பத்து மணி இரண்டு நிமிடம் இருக்கும் வேளையில், இனியா வேக வேகமாக நீதிமன்றத்திற்குள்ளே நுழைந்தார். அன்றைக்கு அவள் வாதாடவேண்டியது ஒரு சட்ட விரோதமான போதைப் பொருள் விற்பனையாளரை  எதிர்த்து. நீதிபதி வந்தார். வழக்கு ஆரம்பித்தது.

நைலிசம் என்ற சொல்லானது லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். இதற்கு லத்தீன் மொழியில் ‘ஒன்றுமில்லை’ என்று பொருள். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இலட்சியவாதத்தை எதிர்மறையாக வகைப்படுத்த ஃபிரெட்ரிக் ஜகோபி இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். ஃபிரட

கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்பவரை ஆத்திகவாதி என்பார்கள். கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்களை நாத்திகவாதி என்பார்கள். இது இரண்டையும் நம்பாமல் கடவுள் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் என்று சொல்பவர்களை அஞ்ஞானவாதி என்று அழைப்பார்கள். இந்தச் சொல் 1869ல் இலண்டனில் தா

நனிசைவம் என்பது விலங்குப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதையும் அவற்றை உணவாக உட்கொள்வதையும் தவிர்க்கும் ஒரு சமூகமாகும். இச்சமூகம் விலங்குகளை வணிக பொருட்களாக கருதுவதையும் மறுக்கிறது. இந்த உணவுமுறையையோ அல்லது மெய்யியலையோ பின்பற்றுபவர்கள் நனிசைவர்(vegan) என அழை

Image is here

Embracing Patriotism: A Chronicle of Republic Day Celebrations

The 75th Republic Day celebration unfolded with great enthusiasm and zeal. As the clock inched closer to 8:00 AM, NCC cadets engaged in last-minute rehearsals, displaying great energy and dedication. Concurrently, individuals involved in the cultural