Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

பாரதம் பண்பாடும் கலாச்சாரமும்

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்பது வெறும் வார்த்தை அலங்காரங்கள் அல்ல. பழம் பெரும் பாரதத்தின் பார் போற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு ஆகியவைக்கு ஈடு வேறு எங்குமே காண முடியாத ஒன்று என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியாது. இந்தியாவில்

Image is here

மீண்டும் செல்வோமா பொற்காலத்திற்கு!!

காலப் பயணம் செய்ய ‘கால இயந்திரம்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக நாம் வியூகித்துக்கொள்வோம். எனில், எந்தக் காலத்திற்குச் செல்ல நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? சந்தேகமே வேண்டாம், நான் என் குழந்தைப் பருவத்திற்குச் செல்லவே ஆசை கொள்கிறேன். கடந்த காலத்தின் கஷ்ட

Image is here

கழு

“ ...29. மரண தண்டனைக் குற்றவாளிக்கு ஏற்படுத்தும் வலியும் துயரும் எந்த விதத்திலும் மனிதாபிமானமிக்க செயலன்று... “                                        - பச்சன் சிங் வெர்சஸ் பஞ்சாப்(1982) கழுமரம் கண்களுள் சிக்கி சொல்வாக்கிலே மறைந்துவிடுகின்ற பல

Image is here

கோவிட் - 19 அத்தியாயம்-1

இந்நோய் ஒ‌ன்றரை ஆ‌ண்டுகளாக இவ்வுலகில் உலாவருகிறது. ஒவ்வொரு மனிதர் வாழ்விலும் ஏதேனும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. முதலாம் அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கும் கதை, பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப் பயிலும் ஜேம்ஸின் கதை. வீட்டிற்கு ஒரே மகன் ஜேம்ஸ். பல

Image is here

மரத்துப் போன மனிதம்

இதனால் அதனால் எதனால் காரணம் ஆயிரம் சொல்லி, இவனால் அவனால் உன்னால் என்று பழியை எளிதாய் திணித்தேனே; நாளை நாளை என்று எத்தனை நாட்களைக் கழித்து, தேதி மாதம் மறந்து இலக்கற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து திரிந்தேனே; நினைத்தது நினைவாக மட்டுமே 

Image is here

மனம் ஒரு சுரங்கம்

சுரங்கத்தில் இருந்து நிலக்கரி, வெள்ளி, தங்கம், வைரம் போன்றவைகளை கண்டு தோண்டி எடுக்கிறோம் .  அதே போன்று நமது மூளை ஒரு சுரங்கம், அதிலிருந்து பல அற்புதங்களைக் கண்டெடுக்கலாம் . யானை ஒன்று ஐந்து மனிதர்களின் முன் நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. அந்த ஐந்து மனிதர்

Image is here

வேண்டுகோள் கடிதம்!

அன்புள்ள மானுடப்பெருமானே,       ஊர் மக்கள் ஒதுக்கியவற்றுள் நானும் ஒருவன்.      ஒதுக்கப்பட்டவனாயினும் இரு காரியங்களுக்குப்  பெரும் வெகுமதிப்பினைப் பெற்றிருந்தேன்.       ஒன்று, பிறந்த பெண்குழந்தைகளுக்குத்  தாய் பாலிற்கு முன்பாக என் பாலையே கொடுத்தனர்

Image is here

கதைக்காடு!

கதை. “ ஓ  கதையைப் பற்றிய கட்டுரையா ? ” இல்லை கதையைப் பற்றிய கதை. “ கட்டுரை இல்லையா ? “ கட்டுரையும்தான், எது தான் கதை இல்லை. தமிழ் சிறுகதைஉலகம், தன் சகல வாளிப்பையும் இழுத்துப் போர்த்திக்கொண்டு ஓயாது நுரைக்கும் கடலாய்க் கிடக்கும் தவறை ஒருபோதும் செய்

Image is here

நம்பிக்கை சிறகுகள் பறக்கட்டுமே...!

 மனிதர் ஒவ்வொருவரும் அவரது வாழ்க்கையில், வெற்றி என்னும் சிகரத்தைத் தொடுவதற்கு பலக் காரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால், அவற்றுள் மிகவும் உன்னதமான மற்றும் விலைமதிப்பில்லாத முக்கியக் காரணம், நம்பிக்கை என்னும் கருவி மட்டுமே ஆகும்.    ஒரு முற

Image is here

தென்றல் வந்து தீண்டும் போது ....!

"பரதேசி" மணல் ஒன்று கூட இல்லாத ஒரு பாலைவனம் முற்றிலும் கானல் கடலால் உண்டானதைக் கண்டதுண்டா ?  அக்கடலில் வெளியேறும் நுரைப் போல் வெள்ளைத் தாடி  கொண்ட ஒருவன் செத்துப் பிழைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான் அந்தப் பாலைவனத்தில் பல வருடங்களாய்  பால

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்பது வெறும் வார்த்தை அலங்காரங்கள் அல்ல. பழம் பெரும் பாரதத்தின் பார் போற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு ஆகியவைக்கு ஈடு வேறு எங்குமே காண முடியாத ஒன்று என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியாது. இந்தியாவில்

காலப் பயணம் செய்ய ‘கால இயந்திரம்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக நாம் வியூகித்துக்கொள்வோம். எனில், எந்தக் காலத்திற்குச் செல்ல நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? சந்தேகமே வேண்டாம், நான் என் குழந்தைப் பருவத்திற்குச் செல்லவே ஆசை கொள்கிறேன். கடந்த காலத்தின் கஷ்ட

Image is here

கழு

“ ...29. மரண தண்டனைக் குற்றவாளிக்கு ஏற்படுத்தும் வலியும் துயரும் எந்த விதத்திலும் மனிதாபிமானமிக்க செயலன்று... “                                        - பச்சன் சிங் வெர்சஸ் பஞ்சாப்(1982) கழுமரம் கண்களுள் சிக்கி சொல்வாக்கிலே மறைந்துவிடுகின்ற பல

Image is here

கோவிட் - 19 அத்தியாயம்-1

இந்நோய் ஒ‌ன்றரை ஆ‌ண்டுகளாக இவ்வுலகில் உலாவருகிறது. ஒவ்வொரு மனிதர் வாழ்விலும் ஏதேனும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. முதலாம் அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கும் கதை, பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப் பயிலும் ஜேம்ஸின் கதை. வீட்டிற்கு ஒரே மகன் ஜேம்ஸ். பல

Image is here

மரத்துப் போன மனிதம்

இதனால் அதனால் எதனால் காரணம் ஆயிரம் சொல்லி, இவனால் அவனால் உன்னால் என்று பழியை எளிதாய் திணித்தேனே; நாளை நாளை என்று எத்தனை நாட்களைக் கழித்து, தேதி மாதம் மறந்து இலக்கற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து திரிந்தேனே; நினைத்தது நினைவாக மட்டுமே 

Image is here

மனம் ஒரு சுரங்கம்

சுரங்கத்தில் இருந்து நிலக்கரி, வெள்ளி, தங்கம், வைரம் போன்றவைகளை கண்டு தோண்டி எடுக்கிறோம் .  அதே போன்று நமது மூளை ஒரு சுரங்கம், அதிலிருந்து பல அற்புதங்களைக் கண்டெடுக்கலாம் . யானை ஒன்று ஐந்து மனிதர்களின் முன் நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. அந்த ஐந்து மனிதர்

Image is here

வேண்டுகோள் கடிதம்!

அன்புள்ள மானுடப்பெருமானே,       ஊர் மக்கள் ஒதுக்கியவற்றுள் நானும் ஒருவன்.      ஒதுக்கப்பட்டவனாயினும் இரு காரியங்களுக்குப்  பெரும் வெகுமதிப்பினைப் பெற்றிருந்தேன்.       ஒன்று, பிறந்த பெண்குழந்தைகளுக்குத்  தாய் பாலிற்கு முன்பாக என் பாலையே கொடுத்தனர்

Image is here

கதைக்காடு!

கதை. “ ஓ  கதையைப் பற்றிய கட்டுரையா ? ” இல்லை கதையைப் பற்றிய கதை. “ கட்டுரை இல்லையா ? “ கட்டுரையும்தான், எது தான் கதை இல்லை. தமிழ் சிறுகதைஉலகம், தன் சகல வாளிப்பையும் இழுத்துப் போர்த்திக்கொண்டு ஓயாது நுரைக்கும் கடலாய்க் கிடக்கும் தவறை ஒருபோதும் செய்

Image is here

நம்பிக்கை சிறகுகள் பறக்கட்டுமே...!

 மனிதர் ஒவ்வொருவரும் அவரது வாழ்க்கையில், வெற்றி என்னும் சிகரத்தைத் தொடுவதற்கு பலக் காரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால், அவற்றுள் மிகவும் உன்னதமான மற்றும் விலைமதிப்பில்லாத முக்கியக் காரணம், நம்பிக்கை என்னும் கருவி மட்டுமே ஆகும்.    ஒரு முற

Image is here

தென்றல் வந்து தீண்டும் போது ....!

"பரதேசி" மணல் ஒன்று கூட இல்லாத ஒரு பாலைவனம் முற்றிலும் கானல் கடலால் உண்டானதைக் கண்டதுண்டா ?  அக்கடலில் வெளியேறும் நுரைப் போல் வெள்ளைத் தாடி  கொண்ட ஒருவன் செத்துப் பிழைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான் அந்தப் பாலைவனத்தில் பல வருடங்களாய்  பால