Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

சிவப்பு சொர்க்கம்-227

சொர்க்கத்தை அடைய இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமேதுமில்லை. குழப்பமாக உள்ளதா? தென்னிந்தியாவின் நுழைவு வாயில், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகத்தின் தலைநகரம், அழகும் ஆற்றலும் நிறைந்த “ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்டில்”(சென்னையில்) அமைந்துள்ளது இந்தச் சிவப

Image is here

அரிமா நோக்கு கூவம்

1700, “தொகுத்தவன் அருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் வளர்பொழிற் கூக மேவினான் மிகுத்தவன் மிகுத்தவர் புரங்கள் வெந்தறச் செகுத்தவன் உறைவிடம் திருவிற் கோலமே” வாடைக் காற்றில் ஈசல் உதிர் இறக்கைகளிடையே காந்தார பஞ்சமம் பத்திச்சுருளாய் விரிந்து கரை

Image is here

உதிரம் உதிர்த்து உதித்த சரித்திரம் சுதந்திரம்

ஆகத்து 15, 2021: இன்று வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை இந்தியா கொண்டாடுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டச்சு,போர்த்துகிசியர்கள், பிரஞ்சு நாட்டவர்,ஆங்கிலேயேர்கள் என அந்நிய நாட்டு ஏகாதிபத்திய அடக்குமுறையில் அடிமைப்

Image is here

இறைவனின் வார்த்தை

எதுவும் அழியலாம் மண்ணும் ஏன் விண்ணும் இது அழியாது இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் வற்றிப்போகலாம் தண்ணீரும் ஏன் கண்ணீரும் இது வற்றாத இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் நின்று போகலாம் மூச்சும் ஏன் உயிரும் இது உயிருள்ள இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும

Image is here

பனையன் மகன்

மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த காலமே சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்காலத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சில வேளிர்குலத்தலைவர்களும் தமிழ் மண்ணை ஆண்டனர். அம்மூவேந்தர்களையும் அச்சுறுத்தும் தலைவன் ஒருவன் இருந்தான். வரலாற்றில் அவன் வாழ்ந்த காலம் மிகச்சிறந்த கா

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

மனம் ஒரு புரியாத புதிர்

மனம் என்பது ஒரு ஆழமான கடல். அதில் மீன்கள் போன்ற எண்ணங்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கும். கடல் அலை மாறுவது போன்றே நம் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒருமுறை சிறிய அலையாகவும் மறுமுறை பேரலையாகவும் இருக்கும். அந்தக் கடலில் என்ன உள்ளது, அது எவ்வளவு ஆழம்  என்று ய

Image is here

வாழ்வில் உயர... முன்னேற...

சொல்லிக் கொண்டிருந்தது போதும் செய்யத் தொடங்குவாய் நீயும். வீழ்ந்து கொண்டிருந்தது போதும் எழத் தொடங்குவாய் நீயும். தோல்வியுற்றது போதும் வெற்றி பெறத் தொடங்குவாய் நீயும். உறங்கியது போதும் விழித்தெழுவாய் நீயும். அழுதுக் கொண்ட

Image is here

பாரதம் பண்பாடும் கலாச்சாரமும்

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்பது வெறும் வார்த்தை அலங்காரங்கள் அல்ல. பழம் பெரும் பாரதத்தின் பார் போற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு ஆகியவைக்கு ஈடு வேறு எங்குமே காண முடியாத ஒன்று என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியாது. இந்தியாவில்

Image is here

மீண்டும் செல்வோமா பொற்காலத்திற்கு!!

காலப் பயணம் செய்ய ‘கால இயந்திரம்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக நாம் வியூகித்துக்கொள்வோம். எனில், எந்தக் காலத்திற்குச் செல்ல நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? சந்தேகமே வேண்டாம், நான் என் குழந்தைப் பருவத்திற்குச் செல்லவே ஆசை கொள்கிறேன். கடந்த காலத்தின் கஷ்ட

Image is here

சிவப்பு சொர்க்கம்-227

சொர்க்கத்தை அடைய இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமேதுமில்லை. குழப்பமாக உள்ளதா? தென்னிந்தியாவின் நுழைவு வாயில், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகத்தின் தலைநகரம், அழகும் ஆற்றலும் நிறைந்த “ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்டில்”(சென்னையில்) அமைந்துள்ளது இந்தச் சிவப

Image is here

அரிமா நோக்கு கூவம்

1700, “தொகுத்தவன் அருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் வளர்பொழிற் கூக மேவினான் மிகுத்தவன் மிகுத்தவர் புரங்கள் வெந்தறச் செகுத்தவன் உறைவிடம் திருவிற் கோலமே” வாடைக் காற்றில் ஈசல் உதிர் இறக்கைகளிடையே காந்தார பஞ்சமம் பத்திச்சுருளாய் விரிந்து கரை

ஆகத்து 15, 2021: இன்று வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை இந்தியா கொண்டாடுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டச்சு,போர்த்துகிசியர்கள், பிரஞ்சு நாட்டவர்,ஆங்கிலேயேர்கள் என அந்நிய நாட்டு ஏகாதிபத்திய அடக்குமுறையில் அடிமைப்

Image is here

இறைவனின் வார்த்தை

எதுவும் அழியலாம் மண்ணும் ஏன் விண்ணும் இது அழியாது இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் வற்றிப்போகலாம் தண்ணீரும் ஏன் கண்ணீரும் இது வற்றாத இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் நின்று போகலாம் மூச்சும் ஏன் உயிரும் இது உயிருள்ள இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும

Image is here

பனையன் மகன்

மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த காலமே சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்காலத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சில வேளிர்குலத்தலைவர்களும் தமிழ் மண்ணை ஆண்டனர். அம்மூவேந்தர்களையும் அச்சுறுத்தும் தலைவன் ஒருவன் இருந்தான். வரலாற்றில் அவன் வாழ்ந்த காலம் மிகச்சிறந்த கா

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

மனம் ஒரு புரியாத புதிர்

மனம் என்பது ஒரு ஆழமான கடல். அதில் மீன்கள் போன்ற எண்ணங்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கும். கடல் அலை மாறுவது போன்றே நம் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒருமுறை சிறிய அலையாகவும் மறுமுறை பேரலையாகவும் இருக்கும். அந்தக் கடலில் என்ன உள்ளது, அது எவ்வளவு ஆழம்  என்று ய

Image is here

வாழ்வில் உயர... முன்னேற...

சொல்லிக் கொண்டிருந்தது போதும் செய்யத் தொடங்குவாய் நீயும். வீழ்ந்து கொண்டிருந்தது போதும் எழத் தொடங்குவாய் நீயும். தோல்வியுற்றது போதும் வெற்றி பெறத் தொடங்குவாய் நீயும். உறங்கியது போதும் விழித்தெழுவாய் நீயும். அழுதுக் கொண்ட

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு என்பது வெறும் வார்த்தை அலங்காரங்கள் அல்ல. பழம் பெரும் பாரதத்தின் பார் போற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு ஆகியவைக்கு ஈடு வேறு எங்குமே காண முடியாத ஒன்று என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இருக்க முடியாது. இந்தியாவில்

காலப் பயணம் செய்ய ‘கால இயந்திரம்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டதாக நாம் வியூகித்துக்கொள்வோம். எனில், எந்தக் காலத்திற்குச் செல்ல நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? சந்தேகமே வேண்டாம், நான் என் குழந்தைப் பருவத்திற்குச் செல்லவே ஆசை கொள்கிறேன். கடந்த காலத்தின் கஷ்ட