Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Image is here

ஆசிரியர் தினம் - சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்

இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர்களிலேயே மாணவர்களால் மிகவும்  நேசிக்கப்படுபவர்கள் இருவர் – ஒருவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம் அவர்களும், மற்றொருவர் டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் ஆவர். இந்தியாவின் இரண்டாவதுக் குடியரசுத் தலைவர், இந்தியாவின்

Image is here

தனிமை

ஒரு வார்த்தை,, இரு விழிகளில் வழிந்தோடும் கண்ணீர்த் துளிகளின் கேள்விக்குப் பதில்,, மூன்றெழுத்து உடையது,, நான்கு திசைகளிலும் கலந்தது,, ஐம்புலனையும் ஆட்டிப்படைக்கும்,, ஆறறிவு உள்ள மனிதப் பிறவியை உயிருள்ள போதே மரிக்கச் செய்யும் தன்மை கொண்

Image is here

சிவப்பு சொர்க்கம்-227

சொர்க்கத்தை அடைய இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமேதுமில்லை. குழப்பமாக உள்ளதா? தென்னிந்தியாவின் நுழைவு வாயில், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகத்தின் தலைநகரம், அழகும் ஆற்றலும் நிறைந்த “ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்டில்”(சென்னையில்) அமைந்துள்ளது இந்தச் சிவப

Image is here

அரிமா நோக்கு கூவம்

1700, “தொகுத்தவன் அருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் வளர்பொழிற் கூக மேவினான் மிகுத்தவன் மிகுத்தவர் புரங்கள் வெந்தறச் செகுத்தவன் உறைவிடம் திருவிற் கோலமே” வாடைக் காற்றில் ஈசல் உதிர் இறக்கைகளிடையே காந்தார பஞ்சமம் பத்திச்சுருளாய் விரிந்து கரை

Image is here

உதிரம் உதிர்த்து உதித்த சரித்திரம் சுதந்திரம்

ஆகத்து 15, 2021: இன்று வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை இந்தியா கொண்டாடுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டச்சு,போர்த்துகிசியர்கள், பிரஞ்சு நாட்டவர்,ஆங்கிலேயேர்கள் என அந்நிய நாட்டு ஏகாதிபத்திய அடக்குமுறையில் அடிமைப்

Image is here

இறைவனின் வார்த்தை

எதுவும் அழியலாம் மண்ணும் ஏன் விண்ணும் இது அழியாது இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் வற்றிப்போகலாம் தண்ணீரும் ஏன் கண்ணீரும் இது வற்றாத இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் நின்று போகலாம் மூச்சும் ஏன் உயிரும் இது உயிருள்ள இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும

Image is here

பனையன் மகன்

மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த காலமே சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்காலத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சில வேளிர்குலத்தலைவர்களும் தமிழ் மண்ணை ஆண்டனர். அம்மூவேந்தர்களையும் அச்சுறுத்தும் தலைவன் ஒருவன் இருந்தான். வரலாற்றில் அவன் வாழ்ந்த காலம் மிகச்சிறந்த கா

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

மனம் ஒரு புரியாத புதிர்

மனம் என்பது ஒரு ஆழமான கடல். அதில் மீன்கள் போன்ற எண்ணங்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கும். கடல் அலை மாறுவது போன்றே நம் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒருமுறை சிறிய அலையாகவும் மறுமுறை பேரலையாகவும் இருக்கும். அந்தக் கடலில் என்ன உள்ளது, அது எவ்வளவு ஆழம்  என்று ய

Image is here

வாழ்வில் உயர... முன்னேற...

சொல்லிக் கொண்டிருந்தது போதும் செய்யத் தொடங்குவாய் நீயும். வீழ்ந்து கொண்டிருந்தது போதும் எழத் தொடங்குவாய் நீயும். தோல்வியுற்றது போதும் வெற்றி பெறத் தொடங்குவாய் நீயும். உறங்கியது போதும் விழித்தெழுவாய் நீயும். அழுதுக் கொண்ட

இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர்களிலேயே மாணவர்களால் மிகவும்  நேசிக்கப்படுபவர்கள் இருவர் – ஒருவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாம் அவர்களும், மற்றொருவர் டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் ஆவர். இந்தியாவின் இரண்டாவதுக் குடியரசுத் தலைவர், இந்தியாவின்

Image is here

தனிமை

ஒரு வார்த்தை,, இரு விழிகளில் வழிந்தோடும் கண்ணீர்த் துளிகளின் கேள்விக்குப் பதில்,, மூன்றெழுத்து உடையது,, நான்கு திசைகளிலும் கலந்தது,, ஐம்புலனையும் ஆட்டிப்படைக்கும்,, ஆறறிவு உள்ள மனிதப் பிறவியை உயிருள்ள போதே மரிக்கச் செய்யும் தன்மை கொண்

Image is here

சிவப்பு சொர்க்கம்-227

சொர்க்கத்தை அடைய இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமேதுமில்லை. குழப்பமாக உள்ளதா? தென்னிந்தியாவின் நுழைவு வாயில், வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகத்தின் தலைநகரம், அழகும் ஆற்றலும் நிறைந்த “ஆசியாவின் டெட்ராய்ட்டில்”(சென்னையில்) அமைந்துள்ளது இந்தச் சிவப

Image is here

அரிமா நோக்கு கூவம்

1700, “தொகுத்தவன் அருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் வளர்பொழிற் கூக மேவினான் மிகுத்தவன் மிகுத்தவர் புரங்கள் வெந்தறச் செகுத்தவன் உறைவிடம் திருவிற் கோலமே” வாடைக் காற்றில் ஈசல் உதிர் இறக்கைகளிடையே காந்தார பஞ்சமம் பத்திச்சுருளாய் விரிந்து கரை

ஆகத்து 15, 2021: இன்று வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை இந்தியா கொண்டாடுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டச்சு,போர்த்துகிசியர்கள், பிரஞ்சு நாட்டவர்,ஆங்கிலேயேர்கள் என அந்நிய நாட்டு ஏகாதிபத்திய அடக்குமுறையில் அடிமைப்

Image is here

இறைவனின் வார்த்தை

எதுவும் அழியலாம் மண்ணும் ஏன் விண்ணும் இது அழியாது இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் வற்றிப்போகலாம் தண்ணீரும் ஏன் கண்ணீரும் இது வற்றாத இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும் நின்று போகலாம் மூச்சும் ஏன் உயிரும் இது உயிருள்ள இறைவனின் வார்த்தை. எதுவும

Image is here

பனையன் மகன்

மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த காலமே சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்காலத்தில் மூவேந்தர்களுடன் சில வேளிர்குலத்தலைவர்களும் தமிழ் மண்ணை ஆண்டனர். அம்மூவேந்தர்களையும் அச்சுறுத்தும் தலைவன் ஒருவன் இருந்தான். வரலாற்றில் அவன் வாழ்ந்த காலம் மிகச்சிறந்த கா

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

மனம் ஒரு புரியாத புதிர்

மனம் என்பது ஒரு ஆழமான கடல். அதில் மீன்கள் போன்ற எண்ணங்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கும். கடல் அலை மாறுவது போன்றே நம் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒருமுறை சிறிய அலையாகவும் மறுமுறை பேரலையாகவும் இருக்கும். அந்தக் கடலில் என்ன உள்ளது, அது எவ்வளவு ஆழம்  என்று ய

Image is here

வாழ்வில் உயர... முன்னேற...

சொல்லிக் கொண்டிருந்தது போதும் செய்யத் தொடங்குவாய் நீயும். வீழ்ந்து கொண்டிருந்தது போதும் எழத் தொடங்குவாய் நீயும். தோல்வியுற்றது போதும் வெற்றி பெறத் தொடங்குவாய் நீயும். உறங்கியது போதும் விழித்தெழுவாய் நீயும். அழுதுக் கொண்ட