Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

nature's Articles


Image is here

பிரித்தாயிற்று

பிரித்தாயிற்று ஒருவழியாய்  புன்செய்யும் நன்செய்யுமாய் வகுத்தாயிற்று பின்னிரவோடு வைர அட்டிகையும் வெள்ளி கிண்ணியுமாய்  வாய்தா முடிந்தாயிற்று நேற்றோடு வீட்டிற்கும் கொல்லைக்குமாய் பகுந்தள்ளி குமித்தாயிற்று இந்தப் பட்டத்து அறுவடையும் போருமாய்

Image is here

வனவளமே...நாட்டின் நிலையான வளம்!

சில வருடங்களுக்கு முன்பு, காடுகள் மிக வளமும் செழிப்பும் பெற்று அழகாக, பல்லுயிர்களை வளர்க்கும் காப்பகமாக விளங்கியது. அமைதி நிறைந்த இந்தப் பூஞ்சோலையில் முரண்பாடான செயல்கள் வந்துவிட்டது. இப்படிப் பிரம்மிக்க வைக்கும் சூழல் நிரம்பிய இயற்கையை மனிதன் தன் சு

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

World Environment Day

“Earth provides enough to satisfy every man’s need but not every man’s greed. -Mahatma Gandhi   Waking up to the twitters of the songbirds, the gentle breath of fresh air that passes by the earthly smell of the soil when it rains, and th

Image is here

Nature

The cool evening breeze after a scorching day The fresh, muddy smell after the first rain spray   The clear night sky following a cloudy noon The calm sunset before a new moon   The gentle, soothing sea after a giant wave The pea

Image is here

Dawn

Cold sand brushing against my feet, I lie all alone on the shore, Under a violet-etched sky, Waiting for dawn to break, For it to welcome me with a warm embrace I see streaks of gold and blue,  Peeking beyond the horizon, As I he

Image is here

தென்றல் வந்து தீண்டும் போது ....!

"பரதேசி" மணல் ஒன்று கூட இல்லாத ஒரு பாலைவனம் முற்றிலும் கானல் கடலால் உண்டானதைக் கண்டதுண்டா ?  அக்கடலில் வெளியேறும் நுரைப் போல் வெள்ளைத் தாடி  கொண்ட ஒருவன் செத்துப் பிழைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான் அந்தப் பாலைவனத்தில் பல வருடங்களாய்  பால

Image is here

படிக்கப் படாத கவிதைகள்....!

சலிப்புக் காட்டில் தன்னந்தனியே திக்கற்ற ஒரு கற்பனையின் கருவில் சிக்கிமுக்கிச் சற்றுமுன்னே பிறந்த பூச்சி நான்!      - சலிப்பு எனும் காட்டில், கற்பனை எனும் கருவில் பிறந்த பூச்சி நான். இரத்தக் கசிவில் வலி ருசிக்கும் மனிதப் பிறப்பல்ல எனது; பேனா

Image is here

Life Lessons From Nature's Original Backpacker

Have you ever felt like you were moving at a snail's pace? If yes, then how did you catch up to where you wanted to be? Have you ever wondered what stops you, and what would change if you allowed yourself to rest? Looking at nature, we often find

Image is here

நதியே - நீயும் பெண்தானே...!

 "நதியே நதியே..!!" வெண்மையாய் கரைபுரண்டு ஓடும் நதியின் அழகைப் பெண்மையின் அழகில் காதலைக் கொண்டு உவமித்து கூறும் கவிஞர் வைரமுத்துவின் வரிகளில் வந்த நீர்த் துளிகள். நதியாக சில வரிகளில் செல்வோம். "நதியே நதியே காதல் நதியே நீயும் பெண்தானே அடி நீயும்

Image is here

West World – Quick Review

West World, directed by Jonathan Nolan and Lisa Joy, is shot in a futuristic world, where humans have almost emerged successful in their greatest endeavour: recreating their kind. In a Western-themed amusement park, rich people get to interact with t

Image is here

A Walk Through Nature

The morning mist, the fresh air, the song of birds as they serenade the evergreen trees, the sprightly leaves, the wise old oak, the fragrance of flowers, the buzz of insects, the vibrant interludes in the scenery by the falling flowersand a break fr

Image is here

The most beautiful sight I have ever seen

Every fundamental occurrence of nature is exquisite in its own unique style. Spanning from the simple, white, fluffy clouds traversing the sky to one of the baffling wonders of man- the colourful rainbow with its VIBGYOR, nature mesmerizes us with

Image is here

பிரித்தாயிற்று

பிரித்தாயிற்று ஒருவழியாய்  புன்செய்யும் நன்செய்யுமாய் வகுத்தாயிற்று பின்னிரவோடு வைர அட்டிகையும் வெள்ளி கிண்ணியுமாய்  வாய்தா முடிந்தாயிற்று நேற்றோடு வீட்டிற்கும் கொல்லைக்குமாய் பகுந்தள்ளி குமித்தாயிற்று இந்தப் பட்டத்து அறுவடையும் போருமாய்

சில வருடங்களுக்கு முன்பு, காடுகள் மிக வளமும் செழிப்பும் பெற்று அழகாக, பல்லுயிர்களை வளர்க்கும் காப்பகமாக விளங்கியது. அமைதி நிறைந்த இந்தப் பூஞ்சோலையில் முரண்பாடான செயல்கள் வந்துவிட்டது. இப்படிப் பிரம்மிக்க வைக்கும் சூழல் நிரம்பிய இயற்கையை மனிதன் தன் சு

Image is here

தொட்டால் சிணுங்கி

ரோமாஞ்சம் உற்று சிலிர்த்தாயோ? அல்ல நலினம் கொண்டு மெலிந்தாயோ? கரம் கண்டு வியந்தாயோ? எஞ்சி நாணம் கொண்டு கவிழ்ந்தாயோ? கதிர் சுடர் பட்டுக் கசிந்தாயோ? அன்றி கள்வனைக் கண்டு ஒளிந்தாயோ? மெளனத்தில் ரசிக்கத் தலை குணிந்தாயோ? நிலவின் ஒலி ஏங்

Image is here

World Environment Day

“Earth provides enough to satisfy every man’s need but not every man’s greed. -Mahatma Gandhi   Waking up to the twitters of the songbirds, the gentle breath of fresh air that passes by the earthly smell of the soil when it rains, and th

Image is here

Nature

The cool evening breeze after a scorching day The fresh, muddy smell after the first rain spray   The clear night sky following a cloudy noon The calm sunset before a new moon   The gentle, soothing sea after a giant wave The pea

Image is here

Dawn

Cold sand brushing against my feet, I lie all alone on the shore, Under a violet-etched sky, Waiting for dawn to break, For it to welcome me with a warm embrace I see streaks of gold and blue,  Peeking beyond the horizon, As I he

Image is here

தென்றல் வந்து தீண்டும் போது ....!

"பரதேசி" மணல் ஒன்று கூட இல்லாத ஒரு பாலைவனம் முற்றிலும் கானல் கடலால் உண்டானதைக் கண்டதுண்டா ?  அக்கடலில் வெளியேறும் நுரைப் போல் வெள்ளைத் தாடி  கொண்ட ஒருவன் செத்துப் பிழைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான் அந்தப் பாலைவனத்தில் பல வருடங்களாய்  பால

Image is here

படிக்கப் படாத கவிதைகள்....!

சலிப்புக் காட்டில் தன்னந்தனியே திக்கற்ற ஒரு கற்பனையின் கருவில் சிக்கிமுக்கிச் சற்றுமுன்னே பிறந்த பூச்சி நான்!      - சலிப்பு எனும் காட்டில், கற்பனை எனும் கருவில் பிறந்த பூச்சி நான். இரத்தக் கசிவில் வலி ருசிக்கும் மனிதப் பிறப்பல்ல எனது; பேனா

Image is here

Life Lessons From Nature's Original Backpacker

Have you ever felt like you were moving at a snail's pace? If yes, then how did you catch up to where you wanted to be? Have you ever wondered what stops you, and what would change if you allowed yourself to rest? Looking at nature, we often find

Image is here

நதியே - நீயும் பெண்தானே...!

 "நதியே நதியே..!!" வெண்மையாய் கரைபுரண்டு ஓடும் நதியின் அழகைப் பெண்மையின் அழகில் காதலைக் கொண்டு உவமித்து கூறும் கவிஞர் வைரமுத்துவின் வரிகளில் வந்த நீர்த் துளிகள். நதியாக சில வரிகளில் செல்வோம். "நதியே நதியே காதல் நதியே நீயும் பெண்தானே அடி நீயும்

Image is here

West World – Quick Review

West World, directed by Jonathan Nolan and Lisa Joy, is shot in a futuristic world, where humans have almost emerged successful in their greatest endeavour: recreating their kind. In a Western-themed amusement park, rich people get to interact with t

Image is here

A Walk Through Nature

The morning mist, the fresh air, the song of birds as they serenade the evergreen trees, the sprightly leaves, the wise old oak, the fragrance of flowers, the buzz of insects, the vibrant interludes in the scenery by the falling flowersand a break fr

Image is here

The most beautiful sight I have ever seen

Every fundamental occurrence of nature is exquisite in its own unique style. Spanning from the simple, white, fluffy clouds traversing the sky to one of the baffling wonders of man- the colourful rainbow with its VIBGYOR, nature mesmerizes us with