Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

change's Articles


Image is here

பிரித்தாயிற்று

பிரித்தாயிற்று ஒருவழியாய்  புன்செய்யும் நன்செய்யுமாய் வகுத்தாயிற்று பின்னிரவோடு வைர அட்டிகையும் வெள்ளி கிண்ணியுமாய்  வாய்தா முடிந்தாயிற்று நேற்றோடு வீட்டிற்கும் கொல்லைக்குமாய் பகுந்தள்ளி குமித்தாயிற்று இந்தப் பட்டத்து அறுவடையும் போருமாய்

Image is here

மரணம்

நிகழ்காலத்தை நிருத்தும் மரபுக்கவிதை, சுயநலத்தை மறக்கச் செய்யும் புதுக்கவிதை; சிலருடைய மரணம் சிலருடைய அழுகையின் ஆரம்பம். கண்ணீர்த் துளிகள்- உயிர் இல்லா மனிதனுக்கு உயிர் உள்ளவர்கள் உதிர்க்கும் குளியல் நீர்; மிகக் கொடூர குணம் கொண்ட

Image is here

மாற்றம்

மனிதனின் மனதைக் கலங்கச் செய்யும் வார்த்தைகளுள் முதல் இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் வார்த்தை அது.. ஆனால் சிந்தித்துப் பார்த்தால் நகைப்பாக இருக்கும் வாழ்வின் ஒரு கட்டத்தில்.. உயிரற்ற கல்லின் மாற்றமானது, காண்போரின் கண்ணுக்கு உயிரூட்டும் சிலையாக இருக்க

Image is here

திரைக்கதை - ஜில்.ஜங்.ஜக்

2016 இப்ப நம்ம பாக்குற உலகம் இப்படியே இருக்க போறதில்ல. விலைவாசிலா ஏறி போயி, பெட்ரோல் விலை எங்கயோ போய்ருச்சு, இதுனால வருசத்துக்கு ஒருமுறை தான் வண்டிய எடுக்குறாங்க. நாட்டுக்கு நாடு தொடர்பு குறஞ்சிருச்சு. இப்படி இருக்கிற உலகத்துல , நல்லது கெட்டதுல

Image is here

கரோனா சொல்லும் கவிதை

சிலரைச் சிரிக்க வைத்தேன் பலரையோ அழ வைத்தேன் சிலரைச் சிந்திக்க வைத்தேன். பலரையோ ஆராய வைத்தேன் மருத்துவ உலகின் முன் நான் நிற்கின்றேன். அழிக்கப்பட வேண்டிய கிருமியாய்… மத நம்பிக்கையாளர்கள் முன் நான் நிற்கின்றேன் துரத்தப்பட வேண்ட

Image is here

கழு

“ ...29. மரண தண்டனைக் குற்றவாளிக்கு ஏற்படுத்தும் வலியும் துயரும் எந்த விதத்திலும் மனிதாபிமானமிக்க செயலன்று... “                                        - பச்சன் சிங் வெர்சஸ் பஞ்சாப்(1982) கழுமரம் கண்களுள் சிக்கி சொல்வாக்கிலே மறைந்துவிடுகின்ற பல

Image is here

Change

Change is not merely necessary to life - it is life. -Alvin Tofler   The concept of ‘change’ can be unsettling to most of us. In fact, the majority of us would prefer to shy away from changes, no matter whether they are big or small. There a

Image is here

The Game Changer: Our Emotional Intelligence

In a substantive perception, we have two minds - one that thinks and one that feels. Just like our Intelligence Quotient (IQ), we have something called Emotional Quotient (EQ). EQ is as equally important as our IQ. Simply defined, it is "the ability

Image is here

Our new virtual reality

Standing amidst the strikingly contrasting lush green trees for over 100 years now, I have witnessed the rapid and erratic progression of reality over time. From barely two buses leading to my location in the 1940’s, I have now evolved into a buzzing

Image is here

ARE YOU A RESPONSIBLE INDIAN CITIZEN?

India is a huge country with a plethora of people, diverse cultures and traditions and has always stood out for its intricate architectural designs and ancient monuments. Nothing has been left unturned, either by man or nature, that make India the mo

Image is here

Climate Change | How is it affecting us?

  The one real, imminent disaster out there that really matters is the Climate Change. Most of us would probably be aware of climate change, for those who are not, the most abstract explanation of the cause of climate change, is the emission of CO

Image is here

TECHOFES 19 - The Inside Story

Techofes is the annual cultural festival of the College of Engineering, Guindy. It is an intercollege festival which brings the best talents of South India to its competitions, covering areas like music, drama, literature, games, arts and quizzin

Image is here

பிரித்தாயிற்று

பிரித்தாயிற்று ஒருவழியாய்  புன்செய்யும் நன்செய்யுமாய் வகுத்தாயிற்று பின்னிரவோடு வைர அட்டிகையும் வெள்ளி கிண்ணியுமாய்  வாய்தா முடிந்தாயிற்று நேற்றோடு வீட்டிற்கும் கொல்லைக்குமாய் பகுந்தள்ளி குமித்தாயிற்று இந்தப் பட்டத்து அறுவடையும் போருமாய்

Image is here

மரணம்

நிகழ்காலத்தை நிருத்தும் மரபுக்கவிதை, சுயநலத்தை மறக்கச் செய்யும் புதுக்கவிதை; சிலருடைய மரணம் சிலருடைய அழுகையின் ஆரம்பம். கண்ணீர்த் துளிகள்- உயிர் இல்லா மனிதனுக்கு உயிர் உள்ளவர்கள் உதிர்க்கும் குளியல் நீர்; மிகக் கொடூர குணம் கொண்ட

Image is here

மாற்றம்

மனிதனின் மனதைக் கலங்கச் செய்யும் வார்த்தைகளுள் முதல் இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் வார்த்தை அது.. ஆனால் சிந்தித்துப் பார்த்தால் நகைப்பாக இருக்கும் வாழ்வின் ஒரு கட்டத்தில்.. உயிரற்ற கல்லின் மாற்றமானது, காண்போரின் கண்ணுக்கு உயிரூட்டும் சிலையாக இருக்க

Image is here

திரைக்கதை - ஜில்.ஜங்.ஜக்

2016 இப்ப நம்ம பாக்குற உலகம் இப்படியே இருக்க போறதில்ல. விலைவாசிலா ஏறி போயி, பெட்ரோல் விலை எங்கயோ போய்ருச்சு, இதுனால வருசத்துக்கு ஒருமுறை தான் வண்டிய எடுக்குறாங்க. நாட்டுக்கு நாடு தொடர்பு குறஞ்சிருச்சு. இப்படி இருக்கிற உலகத்துல , நல்லது கெட்டதுல

Image is here

கரோனா சொல்லும் கவிதை

சிலரைச் சிரிக்க வைத்தேன் பலரையோ அழ வைத்தேன் சிலரைச் சிந்திக்க வைத்தேன். பலரையோ ஆராய வைத்தேன் மருத்துவ உலகின் முன் நான் நிற்கின்றேன். அழிக்கப்பட வேண்டிய கிருமியாய்… மத நம்பிக்கையாளர்கள் முன் நான் நிற்கின்றேன் துரத்தப்பட வேண்ட

Image is here

கழு

“ ...29. மரண தண்டனைக் குற்றவாளிக்கு ஏற்படுத்தும் வலியும் துயரும் எந்த விதத்திலும் மனிதாபிமானமிக்க செயலன்று... “                                        - பச்சன் சிங் வெர்சஸ் பஞ்சாப்(1982) கழுமரம் கண்களுள் சிக்கி சொல்வாக்கிலே மறைந்துவிடுகின்ற பல

Image is here

Change

Change is not merely necessary to life - it is life. -Alvin Tofler   The concept of ‘change’ can be unsettling to most of us. In fact, the majority of us would prefer to shy away from changes, no matter whether they are big or small. There a

Image is here

The Game Changer: Our Emotional Intelligence

In a substantive perception, we have two minds - one that thinks and one that feels. Just like our Intelligence Quotient (IQ), we have something called Emotional Quotient (EQ). EQ is as equally important as our IQ. Simply defined, it is "the ability

Image is here

Our new virtual reality

Standing amidst the strikingly contrasting lush green trees for over 100 years now, I have witnessed the rapid and erratic progression of reality over time. From barely two buses leading to my location in the 1940’s, I have now evolved into a buzzing

Image is here

ARE YOU A RESPONSIBLE INDIAN CITIZEN?

India is a huge country with a plethora of people, diverse cultures and traditions and has always stood out for its intricate architectural designs and ancient monuments. Nothing has been left unturned, either by man or nature, that make India the mo

Image is here

Climate Change | How is it affecting us?

  The one real, imminent disaster out there that really matters is the Climate Change. Most of us would probably be aware of climate change, for those who are not, the most abstract explanation of the cause of climate change, is the emission of CO

Image is here

TECHOFES 19 - The Inside Story

Techofes is the annual cultural festival of the College of Engineering, Guindy. It is an intercollege festival which brings the best talents of South India to its competitions, covering areas like music, drama, literature, games, arts and quizzin