Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

ராஜ் பிரியங்கா's Articles


Image is here

ICMDM 2016

  இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப பல்கலைக் கழகங்களில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முதன்மை பெற்று திகழ்கிறது .அதில் 1794ஆம் ஆண்டு உருவான கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை.      இயந்திர பொறியியல் பிரிவு ,கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியின் மி

Image is here

ICMDM 2016

  இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப பல்கலைக் கழகங்களில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முதன்மை பெற்று திகழ்கிறது .அதில் 1794ஆம் ஆண்டு உருவான கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை.      இயந்திர பொறியியல் பிரிவு ,கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியின் மி